IT Blog

Kiến thức

Hướng dẫn tắt Software Reporter Tool trong Chrome

Chrome nổi tiếng là một trình duyệt ngốn tài nguyên, thường gây ra các lỗi hao pin, giảm hiệu suất của máy tính. Hôm nay OneIT cùng phần tích với các bạn một tiện ích trong Google Chrome là Chrome Software Reporter Tool. Tiện ích này bảo vệ các bạn khỏi mối nguy hiểm từ Internet. Tuy nhiên tiện ích lại hay làm ảnh hướng đến hiệu suất của máy tính, nó chiếm khá nhiều CPU của hệ thống làm cho máy tính của bạn trở nên chậm hơn. Nếu máy tính của các bạn cấu hình thấp và chấp nhận rủi ro để cải thiện hiệu suất máy tính. OneIT sẽ hướng dẫn các bạn tắt tiện ích này đi

Đầu tiên các bạn mở Registry với quyền Admin
Hướng dẫn tắt Software Reporter Tool trong Chrome
Sau đó các bạn vào Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome
Hướng dẫn tắt Software Reporter Tool trong Chrome
Tiếp chọn New để tạo một DWORD (32-bit) Value có tên là ChromeCleanupEnabled với giá trị là 0. Sau đó các bạn cũng tạo tương tự một DWORD (32-bit) với tên là ChromeCleanupReportingEnables với giá trị là 0


Sau đó các bạn khởi động lại máy tính, sau đó bật Task Manager lên kiểm tra xem trong Google Chrome đã không còn Software Reporter Tool chưa.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *