IT Blog

Kiến thức

Tiến trình YourPhone.exe trong Windows 10 là gì?

Các bạn đã có bao giờ nhìn thấy tiến trình Yourphone.exe trong task manager chưa? Nếu có đừng vội lo lắng máy tính của bạn bị virus hay bị tấn công. Đây chỉ là tiến trình cho phép máy tính của các bạn kết nối với điện thoại.
Ứng dụng này chiếm một ít ram của máy tính của các bạn. Do đó nếu thực sự không muốn dùng ứng dụng này các bạn có thể gở bỏ nó ra theo cách sau đây.
Để tắt ứng dụng Yourphone các bạn vào Setting Windows 10 -> Privacy -> Background Apps
Tiến trình YourPhone.exe trong Windows 10 là gì?Tiến trình YourPhone.exe trong Windows 10 là gì?
Sau đó các bạn tìm tới mục YourPhone và tắt ứng dụng này đi

Sau đó các bạn khởi động lại máy tính và kiểm tra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *