VMware ESXi

create_vm1
Kiến thức VMware ESXi

Hướng Dẫn Tạo VM Trên VMware ESXi 7

Chọn Virtual Machine -> Create / Register VM 2. Chọn Create a new virtual machine -> Next. 3. Đặt tên cho máy ả...

VMware-VCP-DCV-vSphere-7
Kiến thức VMware ESXi

Hướng Dẫn Upload File ISO Lên VMware ESXi 7.0

Mở bảng điều khiển quản lý của trình ảo hóa VMware ESXi. Trong bảng Navigator chọn Storage. 2. Click chọn datastore...