IT Blog

Odoo

Hướng dẫn thay đổi định dạng ngày tháng trong Odoo

Các bạn có bao giờ thắc mắc Odoo ở giao diện Tiếng Anh đang hiển thị tháng trước ngày sau, và làm cách nào để đổi định dạng này sang ngày trước tháng sau như bên giao diện Tiếng Việt. OneIT sẽ chia sẻ cho các bạn cách có thể đổi lại định dạng ngày tháng năm trong Odoo.
Đầu tiên các bạn vào phần Setting của Odoo (Ở đây OneIT demo trên bản Odoo 12, các phiên bản khác cũng sẽ làm tương tự)
Hướng dẫn thay đổi định dạng ngày tháng trong Odoo
Sau đó các bạn vào Menu Translations và chọn Languages
Hướng dẫn thay đổi định dạng ngày tháng trong Odoo
Sau đó các bạn có thể lựa chọn ngôn ngữ mà muốn thay đổi lại định dạng. Ở đây mình chọn Tiếng Anh (English)
Hướng dẫn thay đổi định dạng ngày tháng trong Odoo
Sau khi vào giao diện chỉnh sửa ngôn ngữ các bạn tìm để ô Date Format và chỉnh lại %d/%m/%Y là hệ thống sẽ hiện thị ngày trước tháng sau cho các bạn.
Hướng dẫn thay đổi định dạng ngày tháng trong Odoo
Sau đó các bạn bấm Save và kiểm tra xem Odoo đã hiển thị ngày tháng năm đúng như các bạn mong muốn chưa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *