Archive for author: admin

Untitled-2
Linux Odoo

Hướng dẫn cài đặt Odoo 17 trên hệ điều hành Ubuntu 23.10

Trong bài viết OneIT sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Odoo 17 trên hệ điều hành Ubuntu 23.10 một cách nhanh chóng và chính x...

Untitled-3
Linux

Cách cài đặt VSFTPD để thiết lập FTP Server trên Ubuntu 22.04

Các bước cài đặt được đưa ra ở đây cũng có thể được sử dụng trên Ubuntu 20.04, bao gồm Debian 11, Linux Mint và các bản ...

Webmin00
Linux Network Quick Tips

Hướng dẫn cài đặt Webmin trên Centos 7 để quản lý VPS, Hosting

Webmin là một phần mềm giúp cho việc quản trị Hosting và Vps trở nên dễ dàng hơn, Webmin cho web bạn cấu hình và tạo ra ...

create_vm1
Kiến thức VMware ESXi

Hướng Dẫn Tạo VM Trên VMware ESXi 7

Chọn Virtual Machine -> Create / Register VM 2. Chọn Create a new virtual machine -> Next. 3. Đặt tên cho máy ả...

VMware-VCP-DCV-vSphere-7
Kiến thức VMware ESXi

Hướng Dẫn Upload File ISO Lên VMware ESXi 7.0

Mở bảng điều khiển quản lý của trình ảo hóa VMware ESXi. Trong bảng Navigator chọn Storage. 2. Click chọn datastore...

odoo16-new-features
Kiến thức Odoo

Tổng quan về hiệu suất (Perfomance) trong Odoo 16

Trong bài trước, mình đã thực hiện hướng dẫn cài đặt Odoo 16 trên Ubuntu 22.04 (LTS). Bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng...

odoo16-blog-post-banner-16-9
Kiến thức Linux Odoo

Hướng dẫn cài đặt Odoo 16 trên Ubuntu 22.04 LTS

1. Cập nhật hệ thống sudo apt update -y && apt upgrade -y 2. Cài đặt các gói phụ thuộc sudo apt install pyt...

maxresdefault2
Kiến thức Odoo

Hướng dẫn cài đặt Odoo 15 trên HĐH Windows

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thực hiện cài đặt phiên bản Odoo 15 trên HĐH Windows. Nguyên nhân chính mà nhiều ngườ...

maxresdefault
Kiến thức Linux Odoo

Hướng dẫn cài đặt Odoo 15 trên Ubuntu 22.04 (LTS)

Phần hướng dẫn này được thực hiện trên Ubuntu Server 22.04 chưa cài đặt bất kỳ dịch vụ nào trên đó. 1. Cập nhật hệ thốn...

installing-magento
Linux Magento

Hướng Dẫn Cài Đặt Magento 2.4.2 trên Ubuntu

1. Những lưu ý trước khi cài đặt Đây là những thay đổi của Magento 2.4.2 so với các phiên bản trước. Chúng ta cần biế...