Linux

Untitled-2
Linux Odoo

Hướng dẫn cài đặt Odoo 17 trên hệ điều hành Ubuntu 23.10

Trong bài viết OneIT sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Odoo 17 trên hệ điều hành Ubuntu 23.10 một cách nhanh chóng và chính x...

Untitled-3
Linux

Cách cài đặt VSFTPD để thiết lập FTP Server trên Ubuntu 22.04

Các bước cài đặt được đưa ra ở đây cũng có thể được sử dụng trên Ubuntu 20.04, bao gồm Debian 11, Linux Mint và các bản ...

Webmin00
Linux Network Quick Tips

Hướng dẫn cài đặt Webmin trên Centos 7 để quản lý VPS, Hosting

Webmin là một phần mềm giúp cho việc quản trị Hosting và Vps trở nên dễ dàng hơn, Webmin cho web bạn cấu hình và tạo ra ...

odoo16-blog-post-banner-16-9
Kiến thức Linux Odoo

Hướng dẫn cài đặt Odoo 16 trên Ubuntu 22.04 LTS

1. Cập nhật hệ thống sudo apt update -y && apt upgrade -y 2. Cài đặt các gói phụ thuộc sudo apt install pyt...

maxresdefault
Kiến thức Linux Odoo

Hướng dẫn cài đặt Odoo 15 trên Ubuntu 22.04 (LTS)

Phần hướng dẫn này được thực hiện trên Ubuntu Server 22.04 chưa cài đặt bất kỳ dịch vụ nào trên đó. 1. Cập nhật hệ thốn...

pgadmin_thumbnail
Linux Odoo

Hướng dẫn kết nối Postgresql thông qua Pgadmin

Trong bài viết này OneIT sẽ hướng dẫn cách thực hiện kết nối Pgadmin vào Postgresql để quản trị Database thông qua giao ...

installing-magento
Linux Magento

Hướng Dẫn Cài Đặt Magento 2.4.2 trên Ubuntu

1. Những lưu ý trước khi cài đặt Đây là những thay đổi của Magento 2.4.2 so với các phiên bản trước. Chúng ta cần biế...

tutorials24x7-install-apache2-on-ubuntu-20-04-lts-banner
Linux Magento Wordpress

Hướng dẫn cài đặt Apache trên Ubuntu 20.04

Giới thiệu về Máy chủ Web Apache Apache là một trong những máy chủ web phổ biến nhất trên thế giới. Nó là một máy chủ...

Odoo14-News
Linux Odoo

Hướng dẫn cài đặt Odoo 14 trên hệ điều hành Ubuntu

Trong bài viết OneIT sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Odoo 14 trên hệ điều hành Ubuntu 18.04 một cách nhanh chóng. Đầu tiên ...

cron-png-2
Linux

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Crontab trên CentOS

Crontab trên linux sẽ giúp các bạn chạy các câu lệnh hoặc file script hệ thống một cách tự động theo thời gian đã định t...