IT Support

Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ CNTT toàn diện cho các các doanh nghiệp

IT Support

Website & Marketing

Cung cấp dịch vụ thiết kế, xây dựng, bảo trì và quảng bá website của bạn

Website & Marketing

VOIP

Xây dựng hệ thống tổng đài chuyên nghiệp và dễ dàng quản lý

VOIP

GIẢI PHÁP ERP

Tư vấn, triển khai, quản lý các giải pháp quản trị doanh nghiệp SMEs, trên các nên tảng mở hiện nay như: Odoo, Bitrix …

GIẢI PHÁP ERP

TƯ VẤN CNTT

Tư vấn triển khai các giải pháp CNTT. Lên kế hoạch, định hướng cho doanh nghiệp về hạ tầng và các ứng dụng CNTT cho doanh nghiệp.

TƯ VẤN CNTT