IT Blog

Kiến thức

Hướng dẫn tạo Firewall Meraki theo thời gian

Bạn cần tạo Firewall trên Meraki nhưng chỉ muốn áp dụng vào một thời gian cụ thể nào đó. Meraki có  schedule kết  hợp cùng Group Policy có thể giúp bạn giải quyết được vấn đề này

Đầu tiên các bạn vào trang quản trị của Meraki sau đó chọn Network muốn cấu hình Firewall. Sau đó chọn Group Polices

Bước tiếp theo các bạn chọn Add Group để tạo ra một Group Policy mới

Bước tiếp theo các bạn cấu hình thời gian, và các rule của Firewall cho Group Policy.


Sau khi cấu hình thời gian và các fule cho Firewall xong các bạn Apply Policy này cho từng client hoặc cho VLAN mà bạn muốn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *