IT Blog

Kiến thức

Hướng dẫn thay đổi thư mục đồng bộ của OneDrive trên Windows

Một ngày nào đó ổ đĩa chứa thư mục đồng bộ OneDrive của bạn trên máy tính bị đầy, bạn không còn khả năng đồng bộ nữa và bạn cần di duyển thư mục OneDrive sang ổ đĩa khác. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi thư mục sang ổ đĩa khác

Đầu tiên các bạn nhấp phải chuột biểu tượng OneDrive ở thanh taskbar. Sau đó chọn Help & Setting
Hướng dẫn thay đổi thư mục đồng bộ của OneDrive trên Windows

Sau đó các bạn chọn tab Account và chọn Unlink this PC
Hướng dẫn thay đổi thư mục đồng bộ của OneDrive trên Windows

Sau đó các bạn Sign In lại tài khoản OneDrive của mình
Hướng dẫn thay đổi thư mục đồng bộ của OneDrive trên Windows

Bước cuối cùng các bạn chọn lại thư mục mới để đồng bộ OneDrive
Hướng dẫn thay đổi thư mục đồng bộ của OneDrive trên Windows

Như vậy là các bạn đã thay đổi xong đường dẫn thư mục OneDrive trên Windows

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *