IT Blog

Kiến thức

Hướng dẫn cài đặt Captcha chống Spam cho WordPress

Các bạn đã quá mệt mọi khi hằng ngày nhận rất nhiều bình luận rác trong website của bạn, hãy sử dụng Captcha khi bình luận, nó sẽ giải quyết cho bạn vấn đề này cho bạn
Đầu tiên các bạn cài đặt flugin “reCaptcha by BestWebSoft”
Hướng dẫn cài đặt Captcha chống Spam cho WordPress
Sau đó các bạn vào trang web tạo captcha của google https://www.google.com/recaptcha/about/ -> Vào mục Admin Console
Hướng dẫn cài đặt Captcha chống Spam cho WordPress
Sau khi vào giao diện Admin các bạn chọn Register a new site và nhập các thông tin liên quan website của bạn và bấm Submit
Hướng dẫn cài đặt Captcha chống Spam cho WordPress
Sau đó Google sẽ trả lại 2 kết quả Site key và Secrect ket cho các bạn. Các bạn lưu 2 key này lại để lát nữa cấu hình trên WordPress
Hướng dẫn cài đặt Captcha chống Spam cho WordPress
Sau khi đã đăng ký Captcha thành công các bạn quay lại wordpress của bạn và vào phần ReCaptcha Setting. Phần này các bạn nhập 2 Keys lúc nãy vào, và chọn các form mà bạn muốn hiện captcha
Hướng dẫn cài đặt Captcha chống Spam cho WordPress
Cuối cùng các bạn vào bài post bất kỳ nào trên trang và xem thử lúc này Captcha đã hiện ngay phần bình luận của bài post rồi.
Hướng dẫn cài đặt Captcha chống Spam cho WordPress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *