IT Blog

Linux Network Quick Tips

Hướng dẫn cài đặt Webmin trên Centos 7 để quản lý VPS, Hosting

Webmin là một phần mềm giúp cho việc quản trị Hosting và Vps trở nên dễ dàng hơn, Webmin cho web bạn cấu hình và tạo ra hosting để chạy các dịch vụ như website, mail … Webmin có thể được cài đặt trên nhiều hệ điều hành khác nhau tuy nhiên hôm nay OneIT sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt trên hệ điều hành Centos 7

1. Đầu tiên các bạn sẽ chuẩn bị 1 Server đã cài đặt sẵn hệ điều hằn Centos. Sau đó các bạn tiến hành tạo ram ảo (Swap) cho Server tại bài viết “Hướng dẫn tạo phân vùng Swap trên Centos 7

2. Tiến hành cài đặt Webmin

2.1  Kiểm tra và cập nhật máy chủ
yum -y update

2.2 Cài đặt các add on, thành phần liên quan
yum -y install perl wget nano

2.3 Cài đặt Webmin. Tải file cài, phân quyền, sau đó tiến hành cài đặt
wget http://software.virtualmin.com/gpl/scripts/install.sh
chmod +x install.sh
./install.sh

2.4 Trong quá trình cài thì lưu ý nhập domain để quản trị sau này

2.5 Sau khi cài đặt xong tiến hành log in vào trang quản trị theo cấu trúc httts://your-domain:10000

2.6 Tiến hành Cấu hình Webmin

2.7  Cấu hình các Preload và Email Domain Lookup

2.8 Bật Virus Scan (Tùy vào nhu cầu và cấu hình máy chủ sẽ bật hay không)

2.9 Chọn loại Database sẽ chạy trên Server

2.10 Cấu hình pass cho Database

2.11 Tùy thuộc vào nhu cầu các bạn sẽ chọn lưu trữ password dạng nào

2.12 Tùy vào cấu hình server và nhu cầu các bạn sẽ chọn Size tương ứng

2.13 Chọn nơi lưu SSL. Và hoàn tất quá trình cài đặt và cấu hình Webmin

Như vậy là các bạn đã hoàn thành việc cài đặt Webmin để quản trị VPS hoặc Hosting. Tùy vào ứng dụng các bạn sử dụng mà sẽ phải cài thêm các phần mềm, tiện ích bổ sung khác như: phpMyAdmin, PHP …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *