IT Blog

Kiến thức Quick Tips

Hướng dẫn cài đặt Internet Information Services (IIS) trên Windows Server 2019

Có lẽ các bạn đã quá quen thuộc với Apache và Nginx là hai web server phổ biến nhất hiện nay. Tuy nhiên, còn một chương trình web server cũng rất phổ biến của Microsoft là Internet Information Services (IIS). Bài viết này sẽ hướng dẫn các bài cài đặt IIS trên Windows Server 2019.

Đầu tiên các bạn mở Server Manager lên và chọn Add Roles and features
Hướng dẫn cài đặt Internet Information Services (IIS) trên Windows Server 2019
Bước tiếp theo chọn Next
Hướng dẫn cài đặt Internet Information Services (IIS) trên Windows Server 2019
Tiếp theo chọn Role-based or feature-bases installation

Tiếp theo Chọn Select a server from the server pool. Sau đó chọn 1 Server ở bên dưới và bấm Next
Hướng dẫn cài đặt Internet Information Services (IIS) trên Windows Server 2019
Tiếp theo phần Server Roles chọn Web Server (IIS)
Hướng dẫn cài đặt Internet Information Services (IIS) trên Windows Server 2019
Tiếp theo chọn Next
Hướng dẫn cài đặt Internet Information Services (IIS) trên Windows Server 2019
Tiếp theo chọn các Role Services cần cài và chọn Next
Hướng dẫn cài đặt Internet Information Services (IIS) trên Windows Server 2019
Sau khi chọn xong các thành phần cài đặt các bạn chọn Install
Hướng dẫn cài đặt Internet Information Services (IIS) trên Windows Server 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *