IT Blog

Odoo

Hướng dẫn cài đặt Addons, Plugins, Apps trên Odoo 13, 14

Bài viết này hướng dẫn cách cài đặt các Addon, Plugin, App của bên thứ 3 cho Odoo trên Linux. Việc cài đặt hết sức đơn giản theo các bước sau đây
Truy cập vào server Odoo của các bạn (SSH, Telnet, …)
Hướng dẫn cài đặt Addons, Plugins, Apps trên Odoo 13, 14
Sau đó cái bạn tải Addon, Plugin, App của bên thứ 3 về, ở đây mình tải về thư mục /home/soft.
Hướng dẫn cài đặt Addons, Plugins, Apps trên Odoo 13, 14
Sau đó các bản giải nén thư mục tải về. Các bạn có thể dùng lệnh unzip hoặc cách khác để giải nén
unzip hspl_hr_birthday_reminder-13.0.0.1.zip

Bước tiếp theo các bạn copy thư mục này vào thư mục Add On của Odoo (tùy vào cấu hình ban đầu mà thư mục Addon của bạn sẽ khác nhau), ở đây mình dùng Centos 7 và định nghĩa thư mục Addon trong đường dẫn /opt/odoo/odoo13/addons/
Hướng dẫn cài đặt Addons, Plugins, Apps trên Odoo 13, 14
Sau khi copy xong thư mục chúng ta sẽ truy cập vào hệ thống Odoo, bật chế độ Develop Mode lên. Sau đó chúng ta truy cập vào phần Apps và chọn Update Apps list
Hướng dẫn cài đặt Addons, Plugins, Apps trên Odoo 13, 14

Sau đó chúng ta click Update để hệ thống cập nhật lại danh sách Apps đang có trên Odoo của bạn
Hướng dẫn cài đặt Addons, Plugins, Apps trên Odoo 13, 14
Bước thiếp theo tìm kiếm và cài đặt Addon, Plugin, App từ danh sách kết quả.
Hướng dẫn cài đặt Addons, Plugins, Apps trên Odoo 13, 14

Như vậy là chúng ta đã làm cài đặt xong Addon, Plugin, App của bên thứ 3 cho Odoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *