IT Blog

Office 365

Hướng dẫn kích hoạt SMTP, Pop, IMAP cho Office 365

Có thể nhiều bạn đã từng gặp lỗi khi setup các thông số IMAP, POP3, SMTP trên Outlook hoặc trình đọc mail khác tuy nhiên kết quả luôn bị lỗi. Một trong những nguyên nhân đó là chúng ta chưa bật các dịch vụ IMAP, POP3, SMTP trên Office 365

Đầu tiên các bạn đăng nhập vào trang admin của Office 365 xong sau đó vào mục Users –> Active Users
Hướng dẫn kích hoạt SMTP, Pop, IMAP cho Office 365
Sau đó chúng ta click chọn User mà chúng ta muốn bật các dịch vụ IMAP, POP3, SMTP lên và click chọn Mail giao diện bên tay phải. Sau đó chọn Manage email apps

Sau đó chúng ta click chọn các dịch vụ cần bật lên như SMTP, IMAP, POP3….
Hướng dẫn kích hoạt SMTP, Pop, IMAP cho Office 365

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *