IT Blog

Quick Tips

Hướng dẫn cài đặt Network Policy Server trên Windows Server 2019

Network Policy Server (NPS) của Microsoft sẽ giúp cho các bạn tạo ra các chính sách xác thực và xác nhận các kết nối như VPN, Wifi Radius các dịch vụ Dial up thông qua Windows Active Driectory. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt NPS trên windows server 2019.

Đầu tiên các bạn sẽ mở Server Manager trên Server của bạn. Sau đó chọn Add Roles and Feature

Hướng dẫn cài đặt Network Policy Server trên Windows Server 2019

Tiếp theo các bạn click next

Cửa sổ tiếp theo các bạn chọn Role-based or feature-based installation

Tiếp theo các bạn chọn Select a server from the server pool, và chọn server ở list server pool bên dưới

Bước tiếp theo chúng ta sẽ tick chọn vào mục Network Policy and Access Service và bấm Next

Hướng dẫn cài đặt Network Policy Server trên Windows Server 2019

Giao diện tiếp theo chúng ta vẫn bấm next

Hướng dẫn cài đặt Network Policy Server trên Windows Server 2019

Sau đó chúng ta sẽ Click Install để thực hiện quá trình cài đặt NPS

Hướng dẫn cài đặt Network Policy Server trên Windows Server 2019

Chúng ta sẽ đợi hệ thống cài đặt phần NPS và sau đó mở NPS lên.

Như vậy là chúng ta đã cài đặt xong NPS. Bây giờ các bạn có thể triển khai các ứng dụng, dịch vụ liên quan đến NPS như là Wifi Radius, xác thực VPN Client

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *