IT Blog

Quick Tips

Hướng dẫn cài đặt Active Directory Certificate Services trên Windows Server 2019

Việc sử dụng Certificate để xác thực là phương pháp phổ biến và an toàn hiện nay. Việc sử dụng CA sẽ giúp mã hóa các dữ liệu và bạn sẽ trở nên an toàn hơn trong môi trường mạng hiện nay. Bài viết này hướng dẫn các bạn cài đặt Active Directory Certificate Services trên Windows Server 2019

Đầu tiên các bạn sẽ mở Server Manager trên Server của bạn. Sau đó chọn Add Roles and Feature

Tiếp theo các bạn click Next

Cửa sổ tiếp theo các bạn chọn Role-based or feature-based installation

Tiếp theo các bạn chọn Select a server from the server pool, và chọn server ở list server pool bên dưới

Bước tiếp theo chúng ta sẽ tick chọn Active Directory Certificate Services và bấm Add Feature

Hướng dẫn cài đặt Active Directory Certificate Services trên Windows Server 2019

Ở cửa số tiếp theo các bạn chọn Certification AuthorityCertification Enrollment Web Service nếu có sử dụng Webserver

Sau đó các bạn bấm Install để tiến hành cài đặt

Hướng dẫn cài đặt Active Directory Certificate Services trên Windows Server 2019

Sau khi cài đặt xong các bạn mở Serevr Manager lên và thấy phần lá cờ có dấu thang màu vàng. Các bạn click vào đó và chọn Configure Active Directory Certificate Services on the

Màn hình tiếp theo sẽ các bạn sẽ nhập tài khoản Admin hoặc thuộc group admin vào

Hướng dẫn cài đặt Active Directory Certificate Services trên Windows Server 2019

Tiếp theo đó các bạn chọn Certification Authority (Trường hợp khi các bạn cài đặt các Option Web … thì lúc này các bạn tích chọn vào các phần lên quan đến Web)

Tiếp theo các bạn chọn Enterprise CA và click Next

Hướng dẫn cài đặt Active Directory Certificate Services trên Windows Server 2019

Bước tiếp theo chọn Root CA

Tiếp theo các bạn chọn Create a New Private Key

Tiếp theo các bạn chọn kiểu mã hóa

Nhập thông tin Certificate vào các ô bên dưới

Chọn thời gian của Certificate

Hướng dẫn cài đặt Active Directory Certificate Services trên Windows Server 2019

Chọn nơi lưu trữ CertificateLog

Kiểm tra lại các thông tin của Certificate

Như vậy là bạn đã cài đặt và tạo xong Certificate. Bây giờ bạn cũng có thể dùng certificate này để tăng tính bảo mật cho hệ thống của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *