IT Blog

Voip

Hướng dẫn cài đặt Debian 9.13 Stretch cho FusionPBX (VoIP)

Debian là một hệ điều hành máy tính phổ biến và có sẵn, sử dụng Linux kernel và các thành phần chương trình khác thu được từ dự án GNU.

  • Debian nổi tiếng với hệ thống quản lý gói (cụ thể là APT, công cụ quản lý gói cao cấp, Advanced Packaging Tool), chính sách nghiêm ngặt đối với chất lượng các gói và bản phát hành, cũng như tiến trình phát triển và kiểm tra mở. Cách thức làm việc này đã giúp cho việc nâng cấp giữa các bản phát hành và việc cài đặt hay gỡ bỏ các gói phần mềm được dễ dàng hơn.

Trong bài này chúng ta sẽ chọn hệ điều hành Debian phiên bản 9.13 Stretch. Theo nhà phát hành, cho tới thời điểm hiện tại thì đây vẫn là phiên bản ổn định nhất của hệ điều hành Debian. Link tải: https://www.debian.org/releases/stretch/debian-installer/

CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH DEBIAN 9.13 STRETCH TRÊN MÁY CHỦ.

Hướng dẫn cài đặt DEBIAN 9.13 Stretch cho FusionBPX VOIP
– Lựa chọn ngôn ngữ được sử dụng trong tiến trình cài đặt. Chọn “English”.

Hướng dẫn cài đặt DEBIAN 9.13 Stretch cho FusionBPX VOIP

– Chọn khu vực chúng ta sống. Thời gian của hệ thống sẽ khớp với thời gian của khu vực.

Hướng dẫn cài đặt DEBIAN 9.13 Stretch cho FusionBPX VOIP

– Nếu bạn đang ở Việt Nam. Bạn nên chọn “other” -> “Asia” -> “Viet Nam”.

– Chọn ngôn ngữ sử dụng mặc định cho hệ thống. Mặc định là “United States”.

Hướng dẫn cài đặt DEBIAN 9.13 Stretch cho FusionBPX VOIP

– Sử dụng bản đồ bàn phím. Chọn “American English”.

– Quá trình cài đặt được tiến hành:

Hướng dẫn cài đặt DEBIAN 9.13 Stretch cho FusionBPX VOIP

– Đặt “hostname” cho hệ thống:

Hướng dẫn cài đặt DEBIAN 9.13 Stretch cho FusionBPX VOIP

– Tiếp theo là “domain name”:

– Đặt mật khẩu cho “root”.

Hướng dẫn cài đặt DEBIAN 9.13 Stretch cho FusionBPX VOIP

– Tạo tài khoản người dùng. Tài khoản người dùng này có hầu hết tất cả các quyền truy cập hệ điều hành Debian chỉ sau quyền “root”.

Hướng dẫn cài đặt DEBIAN 9.13 Stretch cho FusionBPX VOIP

– Tương tự vậy. Ta đặt mật khẩu cho tài khoản người dùng:

Hướng dẫn cài đặt DEBIAN 9.13 Stretch cho FusionBPX VOIP

– Sau khi hoàn tất các bước thiết lập. Tiến trình cài đặt tiếp tục được tiến hành:

– Bước tiếp theo là chọn phân vùng ổ đĩa cài đặt hệ thống.

  • Trong trường hợp này mình sẽ sử dụng phương thức đơn giản nhất là “use entire disk” để thực hiện.
  • Tùy theo nhu cầu mục đích sử dụng các bạn có thể chọn “use entire disk an set up LVM (Local Volume Manager)” hoặc “use entire disk and set up encrypted LVM (Local Volume Manager)”.

Hướng dẫn cài đặt DEBIAN 9.13 Stretch cho FusionBPX VOIP

– Chọn phân vùng lưu trữ file.

  • Đối với người dùng mới, chưa có kinh nghiệm nhiều về việc quản lý file trên hệ điều hành Debian thì nên chọn “All files in one partition”.

Hướng dẫn cài đặt DEBIAN 9.13 Stretch cho FusionBPX VOIP

– Chọn “No”.

Hướng dẫn cài đặt DEBIAN 9.13 Stretch cho FusionBPX VOIP

– Lựa chọn máy chủ tải về các gói quản lý hệ thống thông qua Internet. Khuyến khích nên chọn máy chủ đặt tại Việt Nam hoặc gần Việt Nam, vì sẽ giúp cho tốc độ tải về sẽ nhanh và ổn định hơn.

– Thêm HTTP Proxy (nếu có). Trong trường hợp này mình để trống.

Hướng dẫn cài đặt DEBIAN 9.13 Stretch cho FusionBPX VOIP

– Chọn “No” nếu bạn không muốn gửi cho nhà phát triển hệ điều hành Debian bản phân tích hệ thống bạn đang sử dụng. Mặc định 1 tuần gửi 1 lần.

– Mục này cho phép chúng ta cài đặt thêm giao diện người dùng cho Debian. Việc cài thêm giao diện sẽ mất nhiều thời gian trong việc cài đặt. Ngoài ra chúng ta cũng có thể cài đặt web server cho hệ thống (mặc định là apache).
– Tuy nhiên mục đích sử dụng của chúng ta là trên nền tảng Core Debian và web server chúng ta sử dụng sẽ là “Ngnix”. Do đó mình chỉ chọn “ssh server” để truy cập máy chủ từ xa và “standard system utilities”.

Hướng dẫn cài đặt DEBIAN 9.13 Stretch cho FusionBPX VOIP

– Chọn “Yes”.

Hướng dẫn cài đặt DEBIAN 9.13 Stretch cho FusionBPX VOIP

– Chọn thư mực cài đặt “GRUB boot loader”. Bạn có thể chọn bất kì thư mục nào, ở đây mình chọn thư mục “/dev/sda” có sẵn.

Hướng dẫn cài đặt DEBIAN 9.13 Stretch cho FusionBPX VOIP

Hướng dẫn cài đặt DEBIAN 9.13 Stretch cho FusionBPX VOIP

– Như vậy bước cài đặt hệ điều hành Debian phiên bản 9.13 Strecth đã được hoàn thành.

Hướng dẫn cài đặt DEBIAN 9.13 Stretch cho FusionBPX VOIP

– Kết quả:

Hướng dẫn cài đặt DEBIAN 9.13 Stretch cho FusionBPX VOIP

  • Như vậy chúng ta đã hoàn thành các bước cài đặt hệ điều hành Debian phiên bản 9.13 Stretch. Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *