IT Blog

Quick Tips

Thêm Dịch vụ Backup Cloud vào Veeam Backup

Ở bài trước chúng ta đã biết được cách cài đặt, phần tiếp theo này chúng ta sẽ biết được cách thêm nơi lưu trữ cho Veeam Bakup của một nhà cung cấp dịch vụ

Đầu tiên chúng ta sẽ khởi động chương trình Veeam và đăng nhập (các bạn có thể đăng nhập bằng chính tài khoản Windows)

Tiếp theo đó tại cửa sổ chỉnh của chương trình Veeam Backup. Các bạn chọn Backup Infrastructure –> Service Providers –> Add Service Provider

Phần tiếp theo chúng ta đánh tiếp địa chỉ ip hoặc tên miền và port của nhà cung cấp dịch vụ (ở đây mình demo moi dịch vụ của FPT)

Hệ thống sẽ cảnh báo về chứng chỉ chỉ số. Click Continue

Sau đó chúng ta click nút Add để thêm thông tin tài khoản (tài khoản của nhà cung cấp dịch vụ gửi)

Sau khi đăng nhập thành công, chúng ta sẽ thấy được dung lượng, và thông tin của gói backup chúng ta đã mua

 

Như vậy chúng ta đã thêm thành công gói lưu trự trên cloud của nhà cung cấp dịch vụ. Giờ đây chúng ta có thể tiến hàng backup lên trên cloud

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *