IT Blog

Quick Tips

Hướng dẫn cài đặt VeeamBackup & Replication 9.5

Như các bạn đã biết Veeam Backup là một phần mềm giúp chúng ta có khả năng sao lưu, khôi phục và sao chép dữ liệu trên VM (máy ảo). Ngoài ra Veeam Backup cũng có thể sử dụng để backup cho các dịch vụ khác như SQL, Active Driectory, File …
Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt VeeamBackup & Replication 9.5
Đầu tiên chúng ta sẽ download VeeamBackup & Replication 9.5 tại đường link bên dưới
https://download2.veeam.com/VeeamBackup&Replication_9.5.4.2866.Update4b_20191210.iso
Sau khi download về chúng ta sẽ giải nén và chạy file setup trong thư mục giải nén

Hướng dẫn cài đặt VeeamBackup & Replication 9.5

Tiếp theo click Install

Hướng dẫn cài đặt VeeamBackup & Replication 9.5

Tiếp theo các bạn đồng ý với các điều khoản của Veeam và click Next

Hướng dẫn cài đặt VeeamBackup & Replication 9.5

Tiếp theo đó phần mềm sẽ hỏi bạn về license. Nếu có các bạn có thể chọn License của mình hoặc bấm next bỏ qua dùng bản Trial.

Hướng dẫn cài đặt VeeamBackup & Replication 9.5

Tiếp đến đường dẫn cài đặt thư mục cho Veeam Backup các bạn có thể để mặc định hoặc chọn lại đường dẫn tới thư mục khác

Hướng dẫn cài đặt VeeamBackup & Replication 9.5

Phần mềm sẽ kiểm tra các thành phần kèm theo đã được cài đặt chưa, nếu chưa chúng ta sẽ bấm Install để cài đặt tiếp những thành phần đó

Hướng dẫn cài đặt VeeamBackup & Replication 9.5

Sau khi cài đặt thêm các thành phần yêu cầu kèm theo chúng ta sẽ bấm Next

Hướng dẫn cài đặt VeeamBackup & Replication 9.5

Tiếp theo chúng ta sẽ cấu hình 1 số thông số ban đầu của phần mềm như Port, Databasename … bằng cách tick vào mục Let me specify different settings hoặc có thể dùng nguyên cấu hình mặc định ban đầu

Tiếp theo quá trình cài đặt sẽ diễn ra (quá trình cài đặt sẽ mất một khoảng thời gian khá lâu).

Hướng dẫn cài đặt VeeamBackup & Replication 9.5

Quá trình cài đặt kết thúc và bạn có thể bắt đầu sử dụng Veeam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *