IT Blog

Kiến thức

Hướng dẫn tạo backup Database trong Microsoft SQL

Bài viết giúp các bạn tạo ra các bản backup SQL Database của mình một cách tự động nhằm nâng cao tính an toàn cho hệ thống của bạn

Đầu tiên các bạn login vào SQL Management. Sau đó chọn tới mục Management -> Maintenance Plan -> Nhấp chuột phải chọn New Maintenance Wizard
Hướng dẫn tạo backup Database trong Microsoft SQL

Cửa sổ tiếp theo chọn Next
Hướng dẫn tạo backup Database trong Microsoft SQL
Tiếp theo đặt tên và mô tả cho plan và bấm change để chọn thơi gian thực hiện
Hướng dẫn tạo backup Database trong Microsoft SQL

Chọn thời gian tùy vào nhu cầu của từng đơn vị
Hướng dẫn tạo backup Database trong Microsoft SQL

Sau đó click Ok và chọn Next tại cửa sổ trước.
Tiếp theo chọn task cần thực hiện tùy thuộc nhu cầu của các bạn. Ở đây mình chọn Backup full database

Chọn database cần backup

Chọn đường dẫn lưu file backup

Các tùy chọn khác của backup task

Thay đổi đường dẫn report nếu cần

Sau đó bấm finish để hoàn thành việc tạo task

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *