IT Blog

Quick Tips

Hướng dẫn thay đổi hình nền máy tính bằng Group Policy

Hướng dẫn triển khai hình nền cho các máy tính trong Domain Controller. Việc làm này có thể giúp các quản trị viên tiết kiệm thời gian, cũng như khi công ty muốn thông báo một nội dung cho các nhân viên đang sử dụng máy công ty
Đầu tiên các bạn vào Group Policy Management và chọn Create a GPO in this domain, and Link it here

Tiếp theo khi vào User Configuration -> Polices -> Administrator Template -> Desktop -> Desktop ở bên Menu bên phải chúng ta sẽ chọn Desktop Wallpaper.

Tiếp theo các bạn chọn Enabled và chọn đường dẫn tới file hình nền của bạn và click OK

Sau khi thiết lập xong các bạn nhớ update lại policy bằng lệnh gpupdate/force

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *