IT Blog

Quick Tips

Hướng dẫn ẩn nút Shutdown Restart trên Windows 10

Vì một lý do riêng nào đó hoặc bạn không muốn người khác restart, hay shutdown khi mượn máy tính của bạn. Bản có thể ẩn các nút đó đi như sau:

Đầu tien các bạn vào Run gõ gpedit.msc

Tiếp theo sau khi Group Policy mở ra các bạn vào
User Configuration > Administrative Templates > Start Menu and Taskbar

Sau đó các bạn vào Remove and Prevent access to the Shutdown, Restart …. và chọn Enable

Sau khi Enable xong các bạn khởi động lại máy tính và thấy nút shutdown, restart bị tắt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *