voip

Fusion-deb-main
Voip

Cài Đặt Phần Mềm Voip – FusionPBX Trên Nền Tảng Debian 9.13 Stretch

FusionPBX là một gói phần mềm hệ thống tổng đài ảo cung cấp cho người dùng cá nhân hoặc doanh nghiệp. FusionPBX hoạt độn...

debian913
Voip

Hướng dẫn cài đặt Debian 9.13 Stretch cho FusionPBX (VoIP)

Debian là một hệ điều hành máy tính phổ biến và có sẵn, sử dụng Linux kernel và các thành phần chương trình khác thu đượ...