IT Blog

Voip

Cài Đặt Phần Mềm Voip – FusionPBX Trên Nền Tảng Debian 9.13 Stretch

FusionPBX là một gói phần mềm hệ thống tổng đài ảo cung cấp cho người dùng cá nhân hoặc doanh nghiệp. FusionPBX hoạt động trên nhân FreeSwitch. FusionPBX cho phép quản lý và định tuyến các cuộc gọi dựa trên các đầu số tổng đài sẵn có được cung cấp bởi các ISP Việt Nam (VNPT,FPT, Viettel, SPT…).

  • Tải gói cài đặt bằng câu lệnh:
wget -O - https://raw.githubusercontent.com/fusionpbx/fusionpbx-install.sh/master/debian/pre-install.sh | sh;
  • Tiến hành cài đặt FusionPBX bằng câu lệnh:
cd /usr/src/fusionpbx-install.sh/debian && ./install.sh 
  • Sau khi hoàn tất cài đặt:
  • Bây giờ chúng ta có thể truy cập vào giao diện FusionPBX dễ dàng trên trình duyệt Web thông qua địa chỉ truy cập:
    • Username: admin
    • Password: prGyYI30Qmwd1HalP7HpvXktEuo
  • Giao diện:

Lời kết: Như vậy chúng ta đã hoàn thành cài đặt phần mềm tổng đài VoIP FusionPBX trên nền tảng Debian phiên bản 9.13 Stretch. Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *