IT Blog

Odoo

Hướng dẫn việt hóa và dịch các trường trong Odoo 12, 13, 14

Như các bạn đã biết Odoo có thể hiện thị với nhiều ngôn ngữ khác nhau cho nhiều thị trường. Tuy nhiên mặc định khi chuyển sang ngôn ngữ Tiêng Việt thì các trường ngôn ngữ chưa thể hệ được chính xác nghĩa của nó trong tiếng việt. Vì vậy OneIT sẽ hướng dẫn các bạn việt hóa lại Odoo sao cho chuẩn nhất nhé.
Đầu tiên các bạn đăng nhập vào Odoo của các bạn và chọn Setting. Sau đó bật chế độ Developer Mode lên.
Hướng dẫn việt hóa và dịch các trường trong Odoo 12, 13, 14

Sau khi đã bật Developer Mode thì các bạn vào lại phần Setting và chọn mục Translation -> Translation Term
Hướng dẫn việt hóa và dịch các trường trong Odoo 12, 13, 14
Sau đó hệ thống sẽ hiển thị tất các các nội dung liên quan đến phần việt hóa của các bạn. Các bạn có thể và ô search để nhập nội dung tiếng anh mà các bạn đang cần dịch. Sau khi hệ thống trả kết quả các bạn sẽ sửa nội dung tiếng việt trong phần Translation Value
Hướng dẫn việt hóa và dịch các trường trong Odoo 12, 13, 14
Như vậy là các bạn có thể bắt đầu việt hóa toàn bộ Odoo của các bạn theo cách này.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *