IT Blog

Odoo

Hướng dẫn cài đặt Odoo 14 trên nền tảng Windows

Chắc hẳn các bạn đã quá quen thuộc với việc Odoo chạy trên nền tảng Linux (Centos, Ubuntu …) Hôm nay OneIT sẽ hướng dẫn thêm các bạn một cách cài đặt Odoo cho các bạn nào là fan của Windows.

Đầu tiên các bạn vào đường link sau và download file cài đặt của Odoo 14 về https://www.odoo.com/vi_VN/page/download

Hướng dẫn cài đặt Odoo 14 trên nền tảng Windows

Sau khi tải file cài đặt về các bạn click vào cài chọn ngôn ngữ muốn hiển thị và bấm Ok

Hướng dẫn cài đặt Odoo 14 trên nền tảng Windows

Bấm Next để tiếp tục cài đặt

Hướng dẫn cài đặt Odoo 14 trên nền tảng Windows

Đồng ý với các điều khoản của Odoo

Hướng dẫn cài đặt Odoo 14 trên nền tảng Windows

Tick chọn Odoo Server và PostgreSQL Database. Sau đó bấm Next

Hướng dẫn cài đặt Odoo 14 trên nền tảng Windows

Tiếp theo các bạn khai báo các thông số cho PostgreSQL như cổng kết nối, username và password cho Database

Hướng dẫn cài đặt Odoo 14 trên nền tảng Windows

Chọn đường dẫn cài đặt Odoo 14

Hướng dẫn cài đặt Odoo 14 trên nền tảng Windows

Tiếp theo các bạn chờ đợi quá trình cài đặt diễn ra.

Hướng dẫn cài đặt Odoo 14 trên nền tảng Windows

Sau khi quá trình cài đặt kết thúc các bạn sẽ bấm Next

Hướng dẫn cài đặt Odoo 14 trên nền tảng Windows

Sau đó các bạn chọn Start Odoo và bấm Finish

Hướng dẫn cài đặt Odoo 14 trên nền tảng Windows

Lúc này Odoo sẽ bắt đầu chạy và hỏi các bạn mở bằng trình duyệt nào. Các bạn chọn trình duyệt mong muốn và bấm OK

Hướng dẫn cài đặt Odoo 14 trên nền tảng Windows

Tiếp theo cũng như trên nền tảng Linux. Các bạn sẽ tiến hạnh tạo Database và tài khoản cho Odoo của mình

Hướng dẫn cài đặt Odoo 14 trên nền tảng Windows

Như vậy là bạn đã hoàn thành việc cài đặt Odoo 14 trên nên tảng Windows. Đối với Linux các bản có thể tham khảo thêm bài viết Hướng dẫn cài đặt Odoo 14 trên CentOS 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *