IT Blog

Quick Tips

Hướng dẫn sửa lỗi “413 Request Entity Too Large” trên Nginx

Lỗi 413 Request Entity Too Large thường xảy ra khi bạn upload một file quá vượt quá dung lượng tối đa cho phép của Nginx. Nếu gặp lỗi này các bạn đừng quá lo lắng, bài viết này sẽ giúp các bạn vượt qua lỗi 413 này.
Việc sửa lỗi 413 này cũng khá là đơn giản, các bạn chỉ cần hiệu chỉnh lại file cấu hình Nginx sao cho tăng giới hạn dung lượng file khi tải lên Nginx. File cấu hình của Nginx thường được lưu trong /etc/nginx/nginx.conf (Centos 7). Chúng ta sẽ mở file ngin.conf này lên bằng lệnh

vi /etc/nginx/nginx.conf

Hướng dẫn sửa lỗi "413 Request Entity Too Large" trên Nginx

Sau đó để tăng dung lượng file tải lên chúng ta sẽ thay đổi biến client_max_body_size. Trong trường hợp không thấy biến này các bạn cũng có thể chèn thêm biến này ở phần server {. Ở đây mình set giá trị cho biến client_max_body_size là 100MB, các bạn cũng có set giá trị khác tùy vào nhu cầu sử dụng.

Hướng dẫn sửa lỗi "413 Request Entity Too Large" trên Nginx

Sau khi set giá trị xong các bạn lưu file cấu hình lại và khởi động lại nginx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *