IT Blog

News & Events

Hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền .VN

Chuyển nhượng tên miền là hình thức chuyển đổi quyển sở hữu tên miền từ chủ thể này sang chủ thể khác. Ngày 26/6/2016, Bộ Thông Tin và Truyền Thông đã ban hành Thông tư số 16/2016/TT-BTTT về việc hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet (Chuyển nhượng tên miền) được cấp không thông qua đấu giá (Thông tư số 16/2016/TT-BTTT) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016 đã hướng dẫn chi tiết quy trình, thủ tục thực hiện chuyển nhượng tên miền.

Để chuyển nhượng tên miền chúng ta cần làm các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

  • Văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet (có xác nhận bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng)
  • Bản khai thông tin đăng ký sử dụng tên miền Internet của bên nhận chuyển nhượng (có xác nhân bên nhận chuyển nhượng)
  • GPKD (Đối với trường hợp là công ty), CMND của người đại diện pháp luật, CMND của chủ thể tên miền sao y công chứng trong vòng 3 tháng.

Bước 2: Gửi hồ sơ về Nhà đăng ký tên miền kiểm tra hồ sơ và chờ trả kết quả.

Bước 3: Các bên tham gia chuyển nhượng hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế: gửi các giấy tờ thể hiện các bên tham gia chuyển nhượng hoàn thành việc nộp thuế chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền theo hướng dẫn của Bộ Tài Chính.

  • Bên chuyển nhượng là tổ chức trong nước: Xuất 1 hoá đơn GTGT cho bên nhận chuyển nhượng theo chi phí chuyển nhượng (không được phép xuất 0đ), VAT 10%. Nội dung hoá đơn: Chuyển nhượng QSD tên miền …….
  • Bên chuyển nhượng là cá nhân
    • Trường hợp trong năm dương lịch cá nhân chuyển nhượng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá có tổng doanh thu kinh doanh tính từ 100 triệu đồng trở xuống thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, TNCN, thì cá nhân không phải khai thuế, nộp thuế và làm cam kết gửi kèm hồ sơ chuyển nhượng tên miền Internet.
    • Trường hợp cá nhân chuyển nhượng được xác định là hoạt động bán hàng hóa, thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, TNCN nếu tổng doanh thu từ kinh doanh trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng sẽ thuộc diện chịu thuế GTGT theo thuế suất 1% và TNCN theo thuế suất 0.5%.

Bước 4: Thực hiện đổi thông tin: Nhà đăng ký phối hợp với Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) để thực hiện đăng ký lại tên miền chuyển nhượng cho bên nhận chuyển nhượng, hoàn tất thông báo kết quả đến khách hàng.

Tải hồ sơ chuyển hượng tên miền tại đây: Tải về

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *