News & Events

ten_mien.vn
News & Events

Hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền .VN

Chuyển nhượng tên miền là hình thức chuyển đổi quyển sở hữu tên miền từ chủ thể này sang chủ thể khác. Ngày 26/6/2016, B...