News & Events

Drive-Icon-On-Windows-10
Kiến thức News & Events

Tại sao máy tính Windows luôn mặc định ký tự C cho ổ đĩa

Các bạn có bao giờ để ý từ laptop đến máy tính để bàn Windows luôn để ký tự ổ cứng bắt đầu từ C, D,E …. mà không phải bắ...

ten_mien.vn
News & Events

Hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền .VN

Chuyển nhượng tên miền là hình thức chuyển đổi quyển sở hữu tên miền từ chủ thể này sang chủ thể khác. Ngày 26/6/2016, B...