wordpress

tutorials24x7-install-apache2-on-ubuntu-20-04-lts-banner
Linux Magento Wordpress

Hướng dẫn cài đặt Apache trên Ubuntu 20.04

Giới thiệu về Máy chủ Web Apache Apache là một trong những máy chủ web phổ biến nhất trên thế giới. Nó là một máy chủ...

wp-sitemap-main
Wordpress

Hướng dẫn tạo SiteMap cho WordPress

Sitemap là một file xml chứa sơ đồ các URL trong website của bạn. Việc tạo sitemap cho trang web của bạn giúp cho các cô...

850_c37ba64941e8a0a2b41ac71074cbbbbb-750x410
Quick Tips

Hướng dẫn cài đặt PHP 7.x trên Centos7

Như chúng ta biết rằng PHP là phần quan trọng nhất của các ứng dụng như (WordPress, Joomla, Drupal & Media wiki, v.v...