odoo17

Untitled-2
Linux Odoo

Hướng dẫn cài đặt Odoo 17 trên hệ điều hành Ubuntu 23.10

Trong bài viết OneIT sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Odoo 17 trên hệ điều hành Ubuntu 23.10 một cách nhanh chóng và chính x...