ubuntu 22.04

Untitled-3
Linux

Cách cài đặt VSFTPD để thiết lập FTP Server trên Ubuntu 22.04

Các bước cài đặt được đưa ra ở đây cũng có thể được sử dụng trên Ubuntu 20.04, bao gồm Debian 11, Linux Mint và các bản ...