swappiness

Swap
Quick Tips

Hướng dẫn tạo phân vùng Swap trên Centos 7

Swap là phân vùng Ram ảo cho Server của bạn, nó sẽ lấy 1 phần dung lượng của ổ cứng để hoạt động khi Ram của Server gần ...