Uncategorized

shudown-01
Uncategorized

Hướng dẫn ẩn nút Shutdown Restart trên Windows 10

Vì một lý do riêng nào đó hoặc bạn không muốn người khác restart, hay shutdown khi mượn máy tính của bạn. Bản có thể ẩn ...