IKEv2

IKEv2-main
Kiến thức

Sự khác nhau giữa giao thức IKEv2 và IKEv1

IKE là một giao thức dựa được sử dụng để thiết lập liên kết bảo mật trong bộ giao thức IPSec. Giao thức này sẽ hỗ trợ tă...